Bērnu treniņi

Klubs uzņem bērnus treniņiem- vecums 6-10 gadi,

Vecāki bērni netiek treniņos uzņemti

Apmeklējums obligāts vismaz 2 reizes nedēļā pirmajā gadā.

Sākot ar otro gadu obligāts apmeklējums vismaz 3 reizes nedēļā, ar trešo gadu obligāts ameklējums 4 reizes nedēļā.